Stojak wolnostojący na ulotki- nowoczesny sposób rozpowszechniania

Ulotka jako optymalny nośnik treści reklamowych

Ulotka jest drukiem stworzonym dla celów propagandowych lub informacyjnych. Współczesnym językiem mówiąc, dla celów reklamowych. Najczęściej ulotka jest kartką, drukowaną jedno lub dwustronnie, o niewielkiej objętości tekstu, czasem ma formę 4.stronicowej broszurki. Jej zadaniem jest szybkie rozpowszechnienie i dość przypadkowe zawartej na niej treści. Ulotka może przekazywać wiele różnorodnych informacji:

  • o działalności instytucji czy firm
  • o zaletach produktów
  • o wydarzeniach kulturalnych, politycznych, społecznych
  • o zaletach turystycznych
  • asortymencie

Kolportaż ulotek

Od dobrych paru lat kolportaż ulotek stał się nazwą wykonywania czynności zawodowych, rozszerzenie semantycznie otrzymał wykonawca tych czynności, czyli kolporter, szybko przemianowany na roznosiciel. Na ulicach pojawili się najczęściej młodzi ludzie, dorabiający sobie na kieszonkowe, rozdający przechodniom ulotki. O skuteczności tego systemu napisano już wiele artykułów, czasami się sprawdza, a czasami nie. Jednak szybko okazało się, że ten sposób jest bardzo kosztowny dla każdego zleceniodawcy a efekt niepewny. Wobec wysokich cen kolportażu ulotek wielu zleceniodawców wybierało opcje „porzuć ulotki gdziekolwiek, może ktoś weźmie”. Tego rodzaju akcja skutkowała jedynie wielkim śmietnikiem i rozdeptanymi ulotkami.

Stojak wolnostojący na ulotki

W ostatnim czasie jednak, gdy okazało się, że koszt druku ulotek a ich rozprowadzanie gdziekolwiek i jakkolwiek się nie opłaca , większość zleceniodawców przerzuca się na inną formę rozpowszechniania tych druków, czyli stojak wolnostojący na ulotki. Jego najlepszą cechą jest to, że jest estetyczny, a to z kolei wymusza na potencjalnym kliencie pewien respekt i szacunek. Ze stojaka nie bierze się już ulotki tylko po to by ją natychmiast wyrzucić. Ewentualnie odkłada się ją ponownie na miejsce. Taki stojak na ulotki można ustawić wszędzie, przestawiać z miejsca na miejsce, dowolnie umieszczać w nim ulotki, jednocześnie w dużych ilościach i na wiele tematów. To nowoczesny i praktyczny sposób rozpowszechniania informacji.